بازگشت

چیدمان صفحه اول در طراحی سایت

در این فیلم می آموزید که چگونه چیدمان المان ها را در صفحه اصلی وطراحی سایت خود انجام دهید. اولین صفحه ای که مخاطب شما میبیند صفحه اصلی است پس در طراحی سایت خود تمام سلیقه خود را به کار ببندید.

هنوز قانع نشده اید ؟ امتحانش مجانیه
رایگان تستش کنید