بازگشت

تنظیمات دامنه در طراحی وبسایت با پاساجت

ثبت رایگان دامنه اختصاصی com، org یا هر پسوند دیگر در پاساجت ممکن است. همچنین میتوانید دامنه ی رایگان خود را نیز تغییر دهید. با دیدن این فیلم با تمام این تنظیمات آشنا می شوید. بعد از طراحی سایت آدرس وبسایت یکی از ارکان مهم کسب و کار آنلاین میباشد.

هنوز قانع نشده اید ؟ امتحانش مجانیه
رایگان تستش کنید